3. Februar 2010


Deltagere: Jens - John - Carsten


Post:

- Reklamer


Eventuelt:

- Daniel er gået i gang med at re-designe hjemmesiden, vi hører sikkert nærmere
- Jens har sponseret en bog til klubben der hedder "Havets dyr" - den står på hylden
- Husk at det er tid til flaske eftersyn - de skal afleveres tomme og uden ventil, fod og net. Hvis de er rustne skal de også renses !

Uddannelse:

- John har gennemført første halvdel af CMAS* instruktør kurset. Anden halvdel foregår i bededagsferien
- Søndag den 7. februar er der teoridag i klubben


Klubblad:

- Deadline 15. februar
- Formanden takkede for god ro og orden.