3. Marts 2010


Deltagere: Jens - John - Carsten - Thorkild - Bent


Post:

- Forskellige indstillinger til priser fra kommunen og Sportssammenslutningen - Vi har tidligere fået priser, så vi venter lidt.


Eventuelt:

- Daniel er gået i gang med at re-designe hjemmesiden, vi hyrer måske lidt professionel hjælp til en klub kalender med bookningsmuligheder
- Kompressoren skal efterses i Århus, så sørg for at få dine flasker fyldt inden den 24. marts !!


Juniorafdelingen:

- De skal til årets Juniorlege i Gentofte 6-7 marts. Vi prøver at lave en artikel til Horsens Folkeblad.
- De har lavet en ny flot plakat, som skal hænges op på forskellige skoler. Det skulle gerne give lidt flere junior medlemmer.


Formanden takkede for god ro og orden.