5. Maj 2010


Deltagere: Jens - John - Bent

Post:

- Idrætsliv - lægges i klubben
- Ansøgningsskema til svømmehallen - Er afleveret


Eventuelt:

- Vi har købt en timetæller til kompressoren, så når den er serviceret, så skal der skrives en lidt anderledes journal
- Formanden havde været til DSF repræsentantskabsmøde i Middelfart, for at få lidt information fra forbundet


Juniorafdelingen:

Skal ud med nogle flotte reklameplakater for at hverve nogle nye medlemmer
Uddannelse:
Følger planen
Carsten er nu blevet CMAS** - Tillykke


Formanden takkede for god ro og orden.