2. Februar 2011


Deltagere: Jens - Jess - Bo - Michael - Carsten - Thorkild - Bent - Bjarne


Eventuelt:

- Der blev instrueret i den nye kompressor
- Der blev renset og efterset flasker


Næstformanden takkede for god ro og orden.