3. Marts 2011


Deltagere: Jens - John - Jess - BentPost:
- Forskellige indstillinger til priser fra kommunen og Sportssammenslutningen - Vi har tidligere fået priser, så vi venter lidt.
- Indbydelse til DSF repræsentantskabsmøde - John deltager måske


Eventuelt:

- Klublokalet er fyldt op med "tomme flasker" til eftersyn og trykprøvning
- Vi prøver at lave lidt mere ud af en dykkerkalender, så det ikke altid bliver ad hoc dykning


Juniorafdelingen:

De skal til årets Juniorlege i Vamdrup 12-13 marts. Vi prøver at lave en artikel til Horsens Folkeblad.


Formanden takkede for god ro og orden.