4. Maj 2011

Deltagere:    Jens - Bent - Bo - Carsten - John  

Post
- I
ntet

Eventuelt
Nyt fra DSF:

- Der kommer en kontingentændring fra DSF. Kontingentet stiger lidt, og beviserne bliver lidt dyrere
- Der kommer også en kontingent ændring, så der åbnes mulighed for billigere passive medlemmer
- Der kommer ændrede regler fra CMAS, så to CMAS* dykkere på et senere tidspunkt må dykke sammen.

Jeg regner med at lave en aften i svømmehallen hvor koner og kærester / påhæng kan komme og dykke i svømmehallen.

De prøver at flaskedykke i det lave varme bassin, og der vil være mulighed for at lære at snorkle, hvis nogen skulle være interesseret i det.

Indtil videre regner jeg med at den bliver den Grundlovsdag den 5. juni kl. 18:00.

Uddannelse:

- Er i fuld gang i åbent vand

Formanden takkede for god ro og orden.