Formand

Ole Andersen

Næstformand

Michael Grawe

Kasserer

Jens Skovgaard

Bestyrelsesmedlem

Thorkild

Bestyrelsesmedlem

Hans Henrik

Suppleanter

 

Revisorer

Finn og Carsten

 

John og Carsten

 

Revisor suppleant

 

 

Ingen

Uddannelse

John

Juniorformand

Mangler

Juniortrænere

Mangler

Bådudvalg

John

Kompressor

Michael og Thorkild

Sikkerhed

Michael

Arkæologi

Jens

Aktivitetsudvalg

John

Ordens og amatørudvalg

Jens

Hjemmeside

John