1. Februar 2012


Deltagere: Jens – Bent – Carsten O. - JessPost:
- Intet


Eventuelt:
- Næste klubblad skal indeholde lidt omkring den årlige sikkerhedsprøve

- Der var denne gang mange flasker til trykprøvning

 

 

Næstformanden takkede for god ro og orden.