1. Maj 2013


Deltagere: Jess, Lars, Jesper, Bent, Carsten, JohnPost:
- Elektronisk – er sendt rundt


Eventuelt:
- Nøglesagen fortsætter – Vi afventer kommunen

 

Bordet rundt:

Vi bør have vores egen kode til alarmen

 

Kompressorrum

Husk at rydde op når du har rullet flasker, der ligger alt muligt på gulvet, og klubben har faktisk en støvsuger...

Den transformator med pære som vi bruger til at lyse i flaskerne med, må IKKE sidde i stikkontakten når du er færdig. Den bliver så varm,

at det giver en mulig brandfare.

 

Sommerfest

Vi blev enige om at vi vist snart trængte til at holde en fest. Nærmere program kommer senere, men sæt et kryds i kalenderen den 7. september.

 

 

Formanden takkede for god ro og orden.