2. Oktober 2013


Deltagere: Jens, Bent, Hans Henrik, JohnPost:
- Elektronisk – er sendt rundt


Eventuelt:
- Nøglesagen fortsætter – Vi afventer kommunen – igen-igen

 

Bordet rundt:

Jens og John fortalte om deres uddannelse til handicap instruktører

 

Nitroxkursus

Vi udsætter kurset, og afventer flere deltagere

 

Samarbejde med Ben fra N.O.W. Dive

Hans Henrik kontakter Ben, da han bor tættest på

 

 

Formanden takkede for god ro og orden.