3. April 2013


Deltagere: Jess, Lars, Jesper, Berit, Ole, Carsten, JohnPost:
- Idrætsliv


Eventuelt:
- John er i gang med at undersøge kommunen omkring nye nøgler. Der er flere ting i spil, men det afklares måske på et møde i Gedved d. 10-4-13.

- John har fået tilbud på vores forsikringer. Det er en del billigere, men samtidig tegner vi en all-risk forsikring på kompressoren, så det ender ca. i det samme beløb

 

Bordet rundt:

Vi bør have vores egen kode til alarmen

 

DFS Repræsentantskabsmøde

John deltog i dette møde, som blev afviklet på rekord tid, nemlig under 1 time og 45 minutter. Alle bestyrelsesposter er besat,

og det ser ud som om at der er en ny bred enighed i bestyrelsen i modsætning til tidligere.

DSF arbejder på et oplæg omkring eftersyn af vores kompressorrum, men de er ikke kommet så langt.

 

 

Formanden takkede for god ro og orden.