3. Oktober 2012


Deltagere: Jens – Michael – Carsten – Bo – Hans Henrik – JohnPost:
- Idrætsliv


Eventuelt:
- Vi har endnu intet hørt fra kommunen omkring lokaler, John rykker dem

- John har fået indbydelse til CMAS instruktør B kursus i Rødehavet, og forventer at deltage

- Vi har fået en mail fra nogen der gerne vil checke vores kompressor, men jeg synes ikke lige at vi skal lave noget før vi er på plads i nye lokaler

- Uddannelsen starter snart, og lige nu er der tre elever

- Vi snakkede igen om at lave en aften i svømmehallen med øvelser for flaskedykkere

 

Klubblad:

- Der er snart deadline, så alle indlæg er velkomne

 

 

Formanden takkede for god ro og orden.