3. december 2014


Deltagere: Jens, Lars, Jonas, Bent og JohnPost:
- Idrætsliv

 

Uddannelse:
- Vi starter fridykkertræning den første søndag efter nytår

 

Eventuelt:
- Gløgg, æbleskiver og brunkager

 

Bordet rundt:

- Der er ikke kommet mange henvendelser omkring formandsposten

 

Formanden takkede for god ro og orden.