4. Januar 2012


Deltagere: Jens – Bent – Karin – Carsten H. - Henriette - John



Post:
- Brev fra kommunen om at indstille personer der har opnået rekorder i deres idræt, eller indstilling til legater til junior trænere gennem  en årrække

- Mail fra kommunen om at deltage i et fritids projekt hus for ADHD og andre personer

Eventuelt:
- Nyt fra DSF   Se det kommende klubblad

- John bestiller nye klubnøgler og forsøger at få udlejer til at fikse døren

- Nu er det deadline for indlæg til klubbladet

 

 

Formanden takkede for god ro og orden.