4. September 2013


Deltagere: Bent, Karin, Bo, Carsten, Jess, Michael F. & JohnPost:
- Indbydelse til at hjælpe ved kræmmermarkedet
- Div. elektroniske reklamer, som bare sendes rundt


Eventuelt:
- Nøgler er bestilt, men det vides ikke hvornår de kommer

- Vi snakkede om hvad der kunne gøres for at hverve nye medlemmer, og en mulighed kunne være en lille stand i svømmehallen en søndag eftermiddag,

hvor vi reklamerer for klubben, og indbyder til prøvedyk søndag aften

- For at mindske det antal vagter man har i svømmehallen, så besluttede vi at alle med CMAS bevis der benytter svømmehallen, automatisk bliver en del af vagtordningen.

Vi er nødt til at undgå rovdrift på dem der er i vagten nu – Holdningen er at hvis du gerne vil nyde at være i svømmehallen, så må man yde lidt en gang i mellem.

Se nærmere i det næste klubblad

- Vi havde tidligere snakket om at holde en klubfest, men da der ikke var nogen der havde mulighed for at arrangere den, så afventer vi tålmodigt vores nytårskur til januar.

- Jens og John er nu uddannet til at dykke med handicappede via DDIVERS.ORG, det kan måske vise sig at give klubben nogle nye muligheder.

 

Som noget helt nyt indleder vi et samarbejde med en ekstern dykkerinstruktør. Der er endnu ikke nogen aftale på plads, men vi har tidligere drøftet det på møderne.

 

 

 

Bordet rundt:

Vi drøftede hvad klubbens holdning er til lægeerklæringer. Vi følger forbundets opfordring og anbefaler ny erklæring hvert 5. år, eller hvis man er over 40 år, så en ny hvert 3. år.

Og så var der lige kuglepenne til alle fra Jess ;-)

 

Formanden takkede for god ro og orden.