5. Marts 2014


Deltagere: Jens, Carsten, Jacob, Bent og JohnPost:
- Indbydelse til DSF repræsentantskabs møde i april – John deltager

- Indbydelse til et møde omkring den nye skolereform – deltager ikke

- Indbydelse til SportHorsens repræsentantskabsmøde – deltager ikke


Eventuelt:
Kompressoren er flyttet ind i køkkenet, da der var for lidt udluftning i det lille rum. der bestilles service på den samt en luftanalyse,

så den er stadig ikke klar til fyldning – tak til ”flytteholdet”

 

Bordet rundt:

Jens er på trapperne med et nyt klubblad, så alle indlæg er velkomne.

Brunkagerne fra december mødet overlevede ikke aftenen.

 

Formanden takkede for god ro og orden.