5. September 2012


Deltagere: Jens – Jess – Lars – Berit – Michael - JohnPost:
- Tilbud om at hjælpe ved kræmmermarked


Eventuelt:
- Klubben får en del henvendelser omkring PADI undervisning. Vi overvejer et samarbejde omkring denne uddannelse med en ekstern instruktør, og

  medlemsskab af vores klub

  Der kommer mere omkring dette senere

- Vi snakkede omkring at ansøge fonde om penge til udstyr. John og Jess fortsætter med dette arbejde

- Vi snakkede om at indkøbe 2 strandflag med logo og dykkerflag. John fortsætter med dette.

- Jess, Peter og Gustav deltog i et event på Søndergade lørdag den 1. september. De repræsenterede klubben på bedste vis, og fik gjort flot reklame

  for klubben

- De mødte vores tang-venner fra Endelave, og vi skal nok få et godt samarbejde med dem i fremtiden

- Vi snakkede omkring nye øvelser med flaskeudstyr i svømmehallen

 

Klubblad:

- Der er snart deadline, så alle indlæg er velkomne

 

 

Formanden takkede for god ro og orden.