5. december 2012


Deltagere: Jesper, Lars, Berit, Jess, Bent, Thorkild, Michael F. JohnPost:
- Intet


Eventuelt:
- Kommunen har fundet nogen udmærkede lokaler, som vi skal dele med radioamatør klubben. Vi får hver vores lokaler + fælles rum. Det ser fint ud, men problemet er at de ligger i Gedved

- Jess og John var tirsdag d. 4. december til møde i Kulturafdelingen for at diskutere lokaler. Kommunen er ved at lave en samlet plan over lokaler, men den forventes ikke færdig foreløbig

- Kommunen har derudover solgt mange af de lokaler der tidligere blev brugt til klubberne

- Der var pt. derfor ikke andre ledige lokaler end dem i Gedved.

- Vi snakkede om forskellige andre løsninger f.eks. Midtby skolen, brandstationen, beredskabsgården, DGI bygningen samt at leje sig ind privat

 

Kommunen betaler 75 % af huslejen for de personer som er under 25 år. Dvs. at hvis vi har en husleje på 1000,- om måneden, og halvdelen af medlemmerne er under 25 år,
så betaler kommunen (1000/2*75%) = 375,-. Hertil kommer så alle andre udgifter.
Hvis man sætter huslejen til ca. 5000,- pr. måned, så vil det give en kontingentstigning på ca. 700,- om året pr. dykker, og det er der nok også mange der vil være kede af
Så i det lange løb, så er det en del dyrere selv at leje lokaler, hvis ikke man har mange medlemmer under 25 år.

 

På klubmødet blev vi enige om følgende:

Lokalerne i Gedved bruges som en Plan B fordi:

* Vores juniorer får sværere ved at komme hen til klubben, selvom der går bus derud

* Vi kan risikere at miste medlemmer pga. placeringen

* Gedved ligger i den forkerte retning for næsten alle vores dykkerture som typisk går til Juelsminde og Lillebælt

(Kommunen skal have vores svar sidst i december)

 

Vores Plan A er derfor:

* Satse på at der dukker bedre muligheder op

* Få et kælderrum, hvor vi kan have vores udstyr, og så benytte et skolelokale til teori og evt. samlinger

* Spørge venner og bekendte om de kender ledige lokaler. Alle går hjem og undersøger mulighederne, og vender tilbage til John

* Spørge Sct. Ib om vi fortsat kan leje de nuværende lokaler i Kilden, dog med en måneds opsigelsesvarsel

Plan A gælder i december måned, og herefter siges der ja til Plan B med de uhensigtsmæssigheder det vil medføre.

 

I skrivende stund har Thorkild meldt negativt tilbage omkring de muligheder han ville undersøge.

Jeg har spurgt Sct. Ib om de har lyst til at fortsætte lejemålet indtil videre, men har endnu intet hørt fra dem.

Jeg har hørt Hulvej Skole om lokaleudlejning i DGI huset, men der findes ikke det lokale vi efterspørger.

Jeg var ude hos Michael i dykkerbutikken, og han nævnte at en pavillon løsning kunne være en mulighed. Han ville spørge en han kender, og så vende tilbage.

 

På mødet med kommunen foreslog vi at når Horsens Forum på et tidspunkt skal udvides, at man så laver et 35 m dybt bassin.

I Belgien findes Nemo33 som vist er det dybeste bassin i Europa. Hertil kommer folk langvejs fra for at dykke og fridykke. Danmark har jo nogen af verdens bedste fridykkere, så et bassin som dette ville give genlyd langt omkring, og virkelig sætte Horsens på europakortet.

 

 

 

 

 

Formanden takkede for god ro og orden.