6. Februar 2013


Deltagere: Jens, Jess, Mathias, Carsten, Michael Friis, Bent og JohnPost:
- Indbydelse til DSF repræsentantskabsmøde den 7. april – John regner med at deltage, hvis ikke der er nogen der hellere vil med


Eventuelt:
- John har bestået CMAS** instruktør kurset, og må nu uddanne op til CMAS*** elever + nitrox, ligesom Jens

 

Bordet rundt:

Det visuelle flaskeeftersyn er udsat indtil videre, da vi mangler nøgler til klubben.

Trykprøvningen er IKKE udsat, se tidligere udsendt mail.

Mathias efterlyste plakater til ophængning på gymnasiet. John har nogen, og finder lige nogle visitkort også

Jess og Mathias ville gerne speede CMAS*** uddannelsen lidt op. Sidder du på spring for at lære lidt ekstra, så er det nu du skal sige til

Michael foreslog at vi skulle lave en aftale med Ben fra N.O.W. Dive omkring svømmehallen. Hans elever melder sig ind i klubben, og får derfor adgang til svømmehallen.

Uddannelsesudvalget kigger på projektet og finder en løsning.

 

Klubblad:

Deadline nærmer sig, og der er vist stadig plads til flere indlæg

 

Formanden takkede for god ro og orden.