6. Marts 2013


Deltagere: Jens, Bent, Jess, Karin, LarsPost:
- Intet


Eventuelt:
- Jess tilbød at sætte lamelgardiner op

- Lars tilbød at montere en vask i køkkenet

 

Bordet rundt:

John bedes rykke kommunen for nøgler til klubben

 

Jens om uddannelse:

Alle CMAS* elever har bestået teoriprøven

 

Næstformanden takkede for god ro og orden.