6. Juni 2013


Deltagere: Jens, Lars, Berit, JohnPost:
- Elektronisk – er sendt rundt


Eventuelt:
1. bølge af nøgler er udleveret, og 2. bølge bestilles snarest

Vi køber et sæt kano pagajer til gummibåden, da den ene åre er knækket, og den anden er tæret op

Jens og John afholder Nitrox kursus den 24. og 26. oktober.

 

Bordet rundt:

Vi bør have vores egen kode til alarmen

John kontakter J.K. El omkring kode til alarm, hvis vi kommer til at starte alarmen

 

Formanden takkede for god ro og orden.