6. August 2014


Deltagere: Jens, Jacob, Bo og JohnPost:
- Tilbud omkring arbejde ved det årlige kræmmermarked

- Tilbud om at deltage med forskellige events for skolebørn

 

Eventuelt:
- Daniel, John og Peter var på overarbejde i Hovedgård Friluftsbad den 28. juli. Vi lavede forskellige øvelser og dyk med flasker i 4 timer. Der var denne dag det største besøgstal i mange år (over 100 gæster). Se artiklen i Østbirk Avis på nettet. Se under arkiv, og så er det uge 31 i 2014

 

Bordet rundt:

- Den gamle kodelås på kompressoren har på magisk vis fået en ny og ukendt kode. Låsen tilhører den der har tid til at starte ved 0-0-0-0, og så videre. Der er monteret en ny lås, med den samme kode som tidligere.

 

Formanden takkede for god ro og orden.