6. November 2013


Deltagere: Jens, Lars, Berit, Hans Henrik, Carsten, Carsten H. Jess, Bent og JohnPost:
- Klubben har nu oprettet en elektronisk postkasse for kommunikation med det offentlige


Eventuelt:
Vores ”never ending story” omkring nye nøgler fortsætter, men nu får jeg da i det mindste svar fra kommunen, og det ser også ud til at de er bestilt

 

Bordet rundt:

CMAS* uddannelsen er godt i gang, og der deltager 5 på holdet

Vi snakkede om mellemliner og længden på disse. Jess undersøger forbundets retningslinier

 

Vi har snakket om at holde vores Nytårskur i lokalerne i Gedved. Vi mangler en tovholder til dette arrangement, da jeg er ude at rejse både før og efter festen

 

 

Formanden takkede for god ro og orden.