7. Marts 2012


Deltagere: Jens – Bent – CarstenPost:
- Intet


Eventuelt:
- Klubben holder Nitrox kursus den 10. juni, og vi skal være mindst seks deltagere. Jens og John er under skarpt opsyn, da de her kan blive nitrox instruktører.

- Det blev bestemt at klubben indkøber en oxygen analysator. (I skrivende stund har vi overvejet at bygge en selv, da det er billigere, og vi ellers ikke har meget at bruge den til)

- Vi får mulighed for at få vores flasker malet, så de bliver som nye. Det kommer til at koste 150,- pr. flaske.

 

 

Næstformanden takkede for god ro og orden.