7. Maj 2014


Deltagere: Jesper, Bent, Michael, Carsten, René og JohnPost:
- Idrætsliv

 

Eventuelt:
- Tak til Jesper for Storm P. maskinen til vores flaskeruller, som nu kan køre op og ned

- Tak til Bent for de laminerede checklister fra DSF

- Der er ansøgt om tider i svømmehallen, de samme tider som sidste år

- John holder sammen med DSF dykkerudvalget tur og skattejagt i Gildeleje den 23. august 2014

- John foreslog at lave et stort strandflag med dykkerflag og klubnavn. Kan bruges som markering på stranden og som reklame.

   Prisen ligger på ca. 1500,- og John kigger efter et flag

- Vi arrangerer en tur til Lillebælt st. Bededag den 16. maj

 

Bordet rundt:

-

Formanden takkede for god ro og orden.