7. November 2012


Deltagere: Jens, Jess m. fl.Post:
- Intet


Eventuelt:
- Da John er på instruktørkursus i uge 5, og dermed ikke kommer til generalforsamlingen og nytårskuren, så har Berit og Lars tilbudt at lægge hus til Nytårskuren

- Lokalesituationen er presset, og en mulighed er at opstille kompressoren privat, og så lægge resten af udstyret i depot

- Jess lagde op til at formanden og ham selv tager et møde med kommunen for at presse dem lidt hårdere til at komme med konstruktive forslag

- Som forberedelse læses Lov om Folkeoplysning grundigt, så klubbens repræsentanter er godt forberedte

- Da vi skal være ude af lokalerne senest 1. februar, så skal vi finde en dag hvor trailerfolket kan komme og køre alt udstyret ud til nye lokaler

- Det blev vedtaget at weekenden før generalforsamlingen vil være et godt bud.

 

Bordet rundt:

Jess:

Følte at svømmeklubben tilraner sig mere plads i svømmehallen end aftalt. Efterlyste helt klar information om den aftalte fordeling, så vi kan holde fast i de dele af svømmehallen vi har fået tildelt. Havde fornemmelse af at der allerede var frafald af medlemmers fremmøde til svømmetræning, nu hvor vores råderum var så kraftigt indskrænket.

 

Jens foreslog samtidig at der bliver lavet et lamineret eksemplar af aftalen til halvagterne, så der ikke er tvivl om fordelingen.

 

 

Jens om uddannelse:

Årets kursister har endnu ikke fået opkrævning for kursusafgiften. Det henstilles til Hr. Formanden at foranledige at kassereren udsender

opkrævning hhv sikrer at kursisterne informeres om beløb og giro så de kan overføre beløbet fra egen netbank.

Opfordrede til at eleverne får lægeerklæringen i hus.

Der skal aftales ny dato for teorilektionen om udstyr.

 

 

Formanden takkede for god ro og orden.