8. August 2012


Deltagere: Jens – Jess – Carsten – Michael - JohnPost:
- Idrætsliv


Eventuelt:
- John skal til møde i Forum omkring vores svømmehalstider. Svømmeklubben mangler ledige timer, og har ansøgt om nogle af vores timer.

  Enden på dette møde blev at svømmeklubben får 25 m bassinet fra kl. 20. De får mulighed for at have et hold med 10 små svømmere i det varme

  bassin fra 18-19

- Jens havde fået en opfordring fra en PADI instruktør om at køre PADI undervisning i klubben. Vi diskuterede det meget, og blev enige om at invitere

  dem til et klubmøde

 

 

Formanden takkede for god ro og orden.