28. januar 2017 Generalforsamling


Deltagere: Ole, Jens, Marianne, Tine, Thorkild, Finn, Jess, Bjarne og JohnReferat:

Formanden åbnede generalforsamlingen.

Valg af dirigent – Jens blev valgt

Godt år, for klubben – nye medlemmer

Vi har holdt sommertur til Gl. Ålbo og det gør vi også i år den 23-25. juni.

Klubben har i år 25 års jubilæum – Vi holder en klubfest

Formandens beretning blev godkendt

 

Regnskab viste en mindre underskud på ca. 4400,- (Indkøb af nyt udstyr til juniorerne)

Kassereren efterlyser opdaterede email adresser. Mobile Pay har gjort betalingen lettere.

Regnskabet blev godkendt.

 

Kontingentet blev ændret sidste år da DSF hævede deres kontingent. Hvis DSF hæver kontingentet, så hæver vi vores kontingent tilsvarende.

 

Bestyrelsen:

 

Formand: Ole Andersen

 

Næstformand: Michael Friis

 

Bestyrelsen:

Thorkild

Tine

Jens (Kasserer)

 

Revisorer:

Bjarne

John

 

Suppleanter:

Jess

Finn

 

Revisor suppleant:

Tommy

 

Kompressor:

Jess

 

Sikkerhed:

Jess & Thorkild

 

Formanden takkede for god ro og orden.