Horsens                     Dykkerklub
bygsite.dk
Forsikringer

Denne side forsøger at give et overblik over de forsikringer som Horsens Dykkerklub råder over.
Oplysningerne bliver IKKE nødvendigvis opdateret løbende på denne side, så derfor vil oplysningerne henvise til de links hvorfra de er taget. Der er kun indhentet korte beskrivelser, der kan via de medfølgende links indhentes udførlige beskrivelser.Forsikringer via DIF & DGI:
Kilde: http://www.willis.dk/enet/idraettensforsikringer/index.html

Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) har i forsikringsselskabet Tryg tegnet 5 fælles (kollektive) forsikringer, som din forening, via medlemskabet af DIF og/eller DGI, automatisk er dækket af.

De 5 forsikringer er:

1. En ansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, som din forening kan pådrage sig i forbindelse med sin virksomhed.

2. En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af foreningens lønnede eller ulønnede trænere kommer til skade under udførelsen af trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis
en af foreningens frivillige ledere kommer til skade, mens han/hun virker for foreningen.

3. Psykologisk krisehjælp, som dækker, hvis personer i eller omkring foreningen involveres i en alvorlig hændelse – f.eks. et ulykkestilfælde.

4. En idrætsrejseforsikring, som dækker foreningens medlemmer, instruktører og ledere på foreningsrejser til udlandet.

5. En retshjælpsforsikring, som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag.
Hvis din forening har tegnet en eller flere af ovennævnte forsikringer, så er den dobbeltforsikret, og det er spild af foreningens penge! I bør derfor opsige sådanne forsikringer, hvis det er tilfældet.
Kilde:<http://www.willis.dk/enet/idraettensforsikringer/html/faelles_forsikringer.html>

Dette dækker DIF & DGI forsikringerne IKKE !!
Løsøreforsikring, Bygningsforsikring, Transportforsikring, Motorkøretøjsforsikring, Idrætsulykkesforsikring, Bestyrelsesansvar. Kilde:http://www.willis.dk/enet/idraettensforsikringer/html/foreningens_forsikringer.html

Hvis skaden er sket:

Kilde:<http://www.willis.dk/enet/idraettensforsikringer/html/hvis_skaden_er_sket.html>


Forsikringer via Dansk Sportsdykker Forbund:

Balticfinance har til DSF lavet et forsikringskoncept som gælder alle deres klubber og medlemmer, så forbundets medlemmer er ordentlig forsikringsdækket når de hygger sig med deres sport.
Forsikringen er til gavn for alle der dykker i forbundet. Både junior og senior medlemmer, flaskedykkere, fridykkere, finne- og apparatsvømmere, uv-jægere og uv-rugbyspillere. Alle der kan have problemer med at være dækket i de almindelige selskaber under udøvelsen af deres sport.
Modellen er valgt for at give DSF’s medlemmer den optimale valgfrihed, samtidig med at de alle nyder godt af deres fælles gruppefordel (deres størrelse). Konceptet består af 2 dele,
En kollektiv obligatorisk grundforsikring for alle DSF’s medlemmer.
En individuel frivillig tillægsforsikring

Hvad indeholder den kollektive obligatoriske grundforsikring ?

Den kollektive obligatoriske grundforsikring indeholder to grundelementer:
En rednings-, eftersøgnings-, ophentning og behandlingsdækning, herunder
trykkammerbehandling, på op til 80.000,- kr. pr. dykker
En dødsfaldsdækning på 200.000,- kr. ved død som følge af en dykkerulykke.

Hvilke former for dykning er dækket:
Snorkeldykning - Luftdykning - Nitroxdykning - Trimixdykning - Rebreatherdykning - Apnea / Fridykning - Dykning med børn - Erhvervsdykning - Militærdykning.

Her er det juridiske (Det med småt)

<http://www.balticfinance.com/download/dk/dsf-Kundeinformation.pdf>
Bemærk at der kan tegnes ekstra rejse og tillægsforsikringer.
Bemærk at dækningen på 80.000,- kr. pr. dykker ikke er ret meget, hvis der skal bruges helikopter assistance.
Forsikringen dækker også skader som er opstået under skisport og motorcykelkørsel.


Forsikring på gummibåd:
Denne forsikring er tegnet hos Alm. Brand, og er en ren ansvarsforsikring. Den dækker i tidsrummet 1. april til 15. november.

Forsikring i klublokalerne:
Der er tegnet tyveri og brandforsikring, som dækker klubbens udstyr op til 130.000,- kr. Denne forsikring er tegnet hos Alm. Brand.

Som menigt medlem skal du derfor vide at:
Personligt udstyr som ligger i klubben skal dækkes af din egen forsikring. Det er derfor bedst at undgå at have dyrt personligt udstyr liggende i klubben.
Personskader som opstår i svømmehal og ved dyk i åbent vand skal dækkes af din egen forsikring.
Eftersøgninger i Danmark dækkes automatisk. Eftersøgninger i udlandet dækkes med op til 80.000,- kr. I dette beløb indgår også trykkammer behandling osv.
Klubben anbefaler derfor at tegne en ekstra dykker forsikring, hvis der skal dykkes eksotiske steder.

Som leder / træner skal du derfor vide at:
Du er dækket af DIF & DGI forsikring hvis du bliver skadet, eller kommer til at skade en elev.
Der er ligeledes mulighed for psykologisk krisehjælp.Husk at denne side kun er til oplysning, og er ikke på noget område juridisk gældende!!!