Horsens                     Dykkerklub
bygsite.dk
Her er de opgaver der gennem året skal løses i klubben


Januar
1. Indkaldelse til klubmøde - (2. onsdag) -  Formand
2. Ansøgningsfrist for tilskud til træner og leder uddannelse - Max. 1200,- pr. person pr. år. - Kasserer
2. Ansøgningsfrist for lokaletilskud - Kasserer
10. Sidste frist for forslag til generalforsamlingen - Medlemmer
10. Regnskabet skal revideres og godkendes - Kasserer
14. Bestil fastelavnsboller til generalforsamling - Formand
15. Indsend opgørelse til DSF - Kasserer
Sidste lørdag i januar kl. 14:00 er der generalforsamling - Formand
Sidste lørdag i januar er der nytårskur for seniorer kl. 18:30 - Formand
31. Sidste frist for ansøgning om aktivitetstilskud - Kasserer

Februar
1. Indkaldelse til klubmøde - Formand
1. Indkøb af fastelavnsting - Juniorer
1. Indbyd til Gl. Ålbo tur - Formand
1. Flaskeeftersyn og trykprøvning - Sikkerhedschef
5. Indlæg til klubbladet - Medlemmer

Marts
1. Indkaldelse til klubmøde - Formand
1. Bestil CMAS beviser - Uddannelsesudvalg
Juniorlege - Juniorer

April
1. Indkaldelse til klubmøde - Formand
20. Deltage i DSF repræsentantskabsmøde -Frivilligt-
30. Udfyld og indsend ansøgningsskema til kommunen ifm. lån af svømmehallen - Formand / Kasserer
Start i åbent vand for CMAS * uddannelse - Uddannelsesudvalg

Maj
1. Indkaldelse til klubmøde - Formand
5. Indlæg til klubbladet - Medlemmer
10. Ansøgningsfrist til Horsens Forum - Formand

Juni
1. Indkaldelse til klubmøde - Formand
Sommer tur til Gl. Ålbo - Formand
Fastsæt datoen til næste års sommer tur - Formand
Sommerlejr - Juniorer

Juli
Sommerferie

August
1. Indkaldelse til klubmøde (2. onsdag) - Formand

September
1. Indkaldelse til klubmøde - Formand
5. Indlæg til klubbladet - Medlemmer
5. Lav liste over CMAS kursister -  Uddannelsesudvalg

Oktober
1. Indkaldelse til klubmøde - Formand
15. Opstart på CMAS * uddannelse efter efterårsferien - Uddannelsesudvalg
15. Bestil bøger og tabeller til CMAS undervisning - Uddannelsesudvalg & kasserer
15. Check hvem der har jubilæum, og bestil gaver - Formand & Kasserer

November
1. Indkaldelse til klubmøde - Formand
1. Udsend girokort sammen med indbydelse til generalforsamling og nytårskur - Formand & Kasserer
1. Udsend næste års vagtplan i svømmehallen
1. Check om siddende bestyrelse ønsker genvalg - Formand
1. Spørg evt. efter nye bestyrelses kandidater - Formand

December
1. Indkaldelse til klubmøde - Formand
1. Indkøb af juleting - Juniorer
5. Indlæg til klubbladet - Medlemmer
15. Uddeling af 5-10-15-20 års nåle - Formand
15. Klargør ting til generalforsamling - Formands beretning - Formand
15. Find dirigent og referent til generalforsamlingen - Formand
15. Indberetning til DIF - Kasserer
31. Årets sidste dyk - Formand